Read More
Sản phẩm dành cho trẻ em, Tin tức

ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỌC? PHÁP NÓI KHÔNG, NHÀ GIÁO DỤC SAN FRANCISCO CẢNH BÁO MẠNH MẼ

Theo Tiến sĩ Olga Naidenko, Cố vấn Khoa học Cấp cao về Sức khoẻ Môi trường của Trẻ em Khi năm học bắt đầu, phong trào “Thận trọng trong việc sử dụng điện thoại di...

Read more

Read More
Sản phẩm dành cho trẻ em, Tin tức

CÁC NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC: ĐẢM BẢO TRƯỜNG CỦA CON BẠN TRÁNH NHỮNG SẢN PHẨM CHỨA CÁC HÓA CHẤT NÀY

Tùy thuộc vào nơi bạn sống, trường học vẫn là nơi đầu tiên được hướng tới sự chú ý. Một nghiên cứu mới của Nhóm nghiên cứu lợi ích công cộng Hoa Kỳ, hoặc...

Read more

12